саят абенов - олшеули омир - текст песни, слова, перевод, видео

Исполнитель: саят абенов

Название песни: олшеули омир

Дата добавления: 22.08.2021 | 05:26:04

Просмотров: 3890

0 - текст верный

0 - текст неверный

Ознакомьтесь с текстом песни саят абенов - олшеули омир

Менің үніме құлақ түр елім,
Я слушаю мою голосовую страну,
Бəрі-бəрі де сынақ білемін.
Я все о тесте.
Өмір жайында ойлана қалсам,
Я думаю о жизни,
Ессіз адамдай жылап-күлемін.
Я плакал и смеюсь злюсь.


Жүрміз өлместей өмірге келіп,
Идя к жизни без бессмертия,
Жалғанның жайлы төрін де көріп.
Видел удобную основу подделки.
Басыңа жауған бақыттың қары,
Снег, что вы должны были скрывать,
Түседі-ау, бір күн көңілден еріп.
Падает, и один день расплавлен.


Кетер əкең де, анаң да кетер,
Вы уйдете, и твоя мать уходит,
Кеткенше саған алаңдап өтер.
Я беспокоился о вас, пока она не исчезнет.
Тірі кезінде құрметте бəрін,
В честь жизни,
Өкпелегенше заманға бекер.
Это напрасно к тому времени, пока он легко.


Бермес ешкімге тіршілік баға,
Никто не цена жизни,
Татымас байлық бір шыбыққа да.
Татмас богатство также на стержене.
Анау өмірге апаратының,
Быть вещей жизнью,
Құдайға қылған құлшылық қана
Просто поклонение Богу


"Шіркін" таусылса " əттеңің" ғана,
«Выстрел», «Воля» только»,
салкын кундердин сəттерін қара.
Смотрите соль Kunldin.
Жалғаннан жалғыз алатын еншің,
Ваш старший на подделку,
Бір-екі метр ақ кебін ғана...
Только пару метров белых пробок ...


Сыналар өмір өтінде күшің,
Тесты находятся в жизни питания,
Бай адам мықты секілді ел үшін.
Богатый человек для такой страны, как сильные.
Жер бетін ешкім жаулай алмайды,
Никто не может услышать поверхность Земли,
Жер жаулап алар бетіндегісін.
Пусть земля на земле.


Жетер Алладан үкім алдағы,
Sevente на Божий вердикт предстоящих,
Пенденің өлмеу бүкіл арманы.
Весь сон, чтобы не умереть.
Айтып келмейтін ажал құрғырдан,
От несчастной смерти,
Қорқыттың өзі құтыла алмады.
Не удалось избавиться.


Мəңгілік емес жалған бəрі де,
Не вечно поддельное все,
Біз татқан қиял, арман дəмі де.
У нас есть фантазия, плитка мечты.
Кəрілік келер қалған өмірің,
Остальная часть жизни,
Байланып жіпсіз қалған дəріге.
К сорванной лестнице.


Кешегі өткен əр күнің елес,
Призраки прошлого года прошлой ночью,
Əрбір адамның тағдыры белес.
Судьба все - это веха.
Бəріне мəңгі өмір тілер ем,
Вся жизнь ко всей жизни,
Өмірде бəрі мəңгілік емес!
Все не приносящее в жизни!