Гэрэлма Жалсанова - Бууралхан эжы - текст песни, слова, перевод, видео

Исполнитель: Гэрэлма Жалсанова

Название песни: Бууралхан эжы

Дата добавления: 01.12.2022 | 18:26:03

Просмотров: 12

0 - текст верный

0 - текст неверный

Ознакомьтесь с текстом песни Гэрэлма Жалсанова - Бууралхан эжы

Yгэнь - Дондог Улзытуевай. Хугжэмынь - Базар Цырендашиевай.
Ю - Дондогвий. Ребенок - Бабар Сайрендашиев.


Булагтаа уняарынь тунаад байн,
В их пружинах в тунцах,
Бургаастай Аргатам бэшэл аа гу?
Лучшее из того, что нужно Божьим путям?
Буудалхан газартань хулеэгээд байн,
Отель высажен и
Бууралхан эжымни бэшэл аа гу?
Declass Ojımny должен Гу?


Хададаал уняарынь тунаад байн,
Хадрек - это Джаалааа
Харзахан Шэбэртэм бэшэл аа гу?
Shurfam Outs Guy Guy?
Хараани газартань хулеэгээд байн,
Гуанги осажден и
Хайрата эжымни бэшэл аа гу?
Holyata Ojımny обязан гу?