ми всі украінці - Новий гімн України - текст песни, слова, перевод, видео

Исполнитель: ми всі украінці

Название песни: Новий гімн України

Дата добавления: 27.02.2021 | 02:46:03

Просмотров: 3

0 - текст верный

0 - текст неверный

Ознакомьтесь с текстом песни ми всі украінці - Новий гімн України

Нам потрібен президент, що працює на народ,
Нам нужен президент, работает на народ,
хліб не краде, не привласнює завод.
хлеб не кради, не присваивает завод.
Рівноправство для жінок в суспільному житті,
Равноправия для женщин в общественной жизни,
вони – матері дітей, без них немає сім’ї.
они - матери детей, без них нет семьи.


Сім’ям – житло, щоб у них все було,
Семьям - жилье, чтобы у них все было,
щоб народжувать дітей і дитятко росл.о
чтобы народжувать детей и дитя росл.о
Медицинська допомога незалежно від грошей,
Медицинская помощь независимо от денег,
повноцінне лікування і для бідних людей.
полноценное лечение и для бедных людей.


Бабусям-дідусям, які все побудували,
Бабушкам-дедушкам, которые все построили,
пенсії попіднімать, щоби не голодували.
пенсии попиднимать, чтобы не голодали.
Щоби їм не стидно було вийти в місто погулять,
Чтобы им не стыдно было выйти в город погулять,
вдіти гарний костюм та й гуцулку станцювать.
одеть красивый костюм и гуцулку сплясать.


Вільний доступ до ресурсі, незалежно від зв’язків,
Свободный доступ к ресурсе, независимо от связей,
незалежно, хто ти є, і від статусу батьків.
независимо, кто ты есть, и от статуса родителей.
Вільний розвиток людей без державного пресу –
Свободное развитие людей без государственного пресса -
тільки так ми досягнемо прогресу.
только так мы достигнем прогресса.


Приспів
припев


Ще не вмерла Україна, хай живе – і геть руїна,
Ще не вмерла Украина, пусть живет - и вполне руина,
так, як мати любить сина, Україна любить нас.
так, как мать любит сына, Украина любит нас.
Як Шевченко заповів, ми кайдани порвемо,
Как Шевченко завещал, мы кандалы порвем,
правду й волю в своїй хаті разом ми відстоїмо.
правду и свободу в доме вместе мы отстоим.


2 Строфа
2 Строфа


Культу сили та грошей ми поставим кінець,
Культа силы и денег мы поставим конец,
я за культ свободи всіх. Хто зі мною, – молодець.
я за культ свободы всех. Кто со мной, - молодец.
Хто візьме хабара – в космос полетить,
Кто возьмет взятку - в космос полетит,
в нас корупції не буде, тут таким нема де жить.
у нас коррупции не будет, здесь таким негде жить.


Суботекс, алкоголь, метадон, нікотин
Суботекс, алкоголь, метадон, никотин
кожний день пожирають дітей України.
каждый день пожирают детей Украины.
Я – за овочі після спорту для всіх,
Я - за овощи после спорта для всех,
ча-ча-ча для старих і кунг-фу для малих.
ча-ча-ча для старых и кунг-фу для малых.


600000 українців помирає кожен рік,
600000 Украинский умирает каждый год,
а іще половина з України емігрує,
а еще половина из Украины эмигрирует,
може Україна не дожити цей вік,
может Украины не дожить этот возраст,
крім нас, Українців, ніхто неньку не врятує.
кроме нас, Украинский, никто мать не спасет.


1000 років ми воювали
1000 мы воевали
за нашу свободу і що ми дістали?
за нашу свободу и мы получили?
Грошей в народу не було і немає,
Денег у народа не было и нет,
він з голоду тихо здихає.
он от голода тихо дохнет.


Приспів
припев


Ще не вмерла Україна, хай живе і геть руїна.
Ще не вмерла Украина, да здравствует и вполне руина.
Так, як мати любить сина, Україна любить нас.
Так, как мать любит сына, Украина любит нас.
Як Шевченко заповів, ми кайдани порвемо,
Как Шевченко завещал, мы кандалы порвем,
правду й волю в своїй хаті разом ми відстоїмо.
правду и свободу в доме вместе мы отстоим.


REVOLUTION Ukraine – Революція свідомості!
REVOLUTION Ukraine - Революция сознания!