KuRvAsIk - морозив я - текст песни, слова, перевод, видео

Исполнитель: KuRvAsIk

Название песни: морозив я

Дата добавления: 28.02.2021 | 16:36:03

Просмотров: 5

0 - текст верный

0 - текст неверный

Ознакомьтесь с текстом песни KuRvAsIk - морозив я

ніч приходить сурові зимні ночі рік пройшов а я тебе ще більше хочю і як знайти впевненості й більше сили щоби забути все це щоб почуття застили і як знайти одну єдину милу й добру свій ідеал привести тебе додому а я незнав порокі жосткі цьої долі лиш прикривав лице своє лодонями я люблю мріяти і думати у нас всьо добре я хочю вірити що завтра ліпше ніж сьогодні я полечю у мріях сврїх аш до неба і знову впаду бо впасти було треба. Шукаєш Бога питаєш дядю Колю невіриш в долю а віриш в силу волі і як знайти оту одну вузьку дорогу яка веде і приведе тебе до Бога. На кожне щастя є своє нещастя,на кожне зло є своє добро,на кожне він є своя вона,лиш непотрібна мені будь-яка,і здавалось все я забув про муткі напивався знов і пропадав на суткі і чо я парюсь блять і розриваюсь з тобою все закінчилось навіть не почалось. Я довго думав прокручював твої питання походу дура ти і не остання забуть про все шо я говорив я напостой був пяний і морозив.
ночь приходит суровые зимние ночи год прошел а я тебя еще больше хочю и как найти уверенности и больше силы чтобы забыть все это чтобы чувство застили и как найти одну единственную милую и добрую свой идеал привести тебя домой а я не знал пороки жесткого цьои судьбы лишь прикрывал лицо свое Лодон я люблю мечтать и думать в нас всё хорошо я хочю верить что завтра лучше чем сегодня я полечу в мечтах сврих аш к небу и снова упаду так упасть было надо. Ищешь Бога спрашиваешь дядю Колю неверие в судьбу а веришь в силу воли и как найти ту одну узкую дорогу которая ведет и приведет тебя к Богу. На каждое счастье есть свое несчастье, на каждое зло есть свое добро в каждый он есть своя она, лишь ненужная мне любая, и казалось все я забыл о Мутко напивался снова и пропадал в сутки и чо я парюсь блять и разрываюсь с тобой все закончилось даже не началось. Я долго думал прокручював твои вопросы похода дура ты и не последняя забыть обо всем что я говорил я напостой был пьян и мороженого.
******************
******************
морозив морозив я,я-аа
Мороженое Мороженое я, я-аа
(4 рази)
(4 раза)
******************
******************
хто чого добився ніхто не сподівався хоть не здався в бою я зарас не з тобою з другою воюю небуло хвилини щоб про тебе не думав нехочю бути просто другом туго бути другим нехочю бути ним тим хто з тобою а потім один нервно куриш нервуєш після того як спиш з ним гружусь після того як вдихаю сумний дим
кто чего добился никто не ожидал хоть не сдался в бою я зарас не с тобой со второй воюю не было минуты чтобы о тебе не думал не хочет быть просто другом туго быть вторым не хочет быть им тем кто с тобой а потом один нервно куришь нервничаешь после того как спишь с ним гружусь после того как вдыхаю печальный дым
видихаю солоткий мотив я тебе замутив чуть порадувався і загубив можливо між нами стояв дим від тебе загородив,або не стояв водив назавжди тебе загубив неповернув хоть дуже любив.Мрії забув будун охопив хочю бути з нею нормальною парою а не пяний з якимись шалавами заїбало вже спотикався а толку водку в глодку беру сумну мінорну ноту хуйово як лицем в болото та та, ти і була моє золото а тепер холодно горда ти
выдыхаю солоткий мотив я тебя замутил чуть порадовался и потерял возможно между нами стоял дым от тебя загородил, либо не стоял водил навсегда тебя потерял неповернув хоть очень любив.Мрии забыл будун охватил хочю быть с ней нормальной парой а не пьяный с какими-то шалава заибало уже спотыкался а толку водку в глодку беру печальную минорную ноту хуйово как лицом в грязь и та, ты и была мое золото а теперь холодно гордая ты
м-мм, м-мм, м-мм,
м-мм, м-мм, м-мм,
м-мм, м-мм, м-мм,
м-мм, м-мм, м-мм,
******************
******************
морозив морозив я,я-аа
Мороженое Мороженое я, я-аа
(4 рази)
(4 раза)
******************
******************
Скачать

Верный ли текст песни?