Зміцер Вайцюшкевіч - Дзе мой край - текст песни, слова, перевод, видео

Исполнитель: Зміцер Вайцюшкевіч

Название песни: Дзе мой край

Дата добавления: 15.04.2021 | 22:40:04

Просмотров: 26

0 - текст верный

0 - текст неверный

Ознакомьтесь с текстом песни Зміцер Вайцюшкевіч - Дзе мой край

Дзе мой край? Там, дзе вечную песьню пяе Белавежа,
Где мой край? Где вечная песня начинает Биаловиеза,
Там, дзе Нёман на захадзе помніць варожую кроў,
Где Неман на Западе помню кровь врага,
Дзе на ўзвышшах Наваградскіх дрэмлюць суровыя вежы
Где на возвышенности Новогрудов затухает тяжелая башня
І вішнёвыя хаты глядзяцца ў шырокі Дняпро.
И дома вишни смотрят в широкий Днепр.


Ты ляжыш там, дзе сіняя Прыпяць ласкава віецца,
Ты лежишь, где синий припять доброжелается
Дзе Сафія плыве над Дзьвіною, нібы карабель...
Где София плавает над Двиной, как корабль ...
Там, дзе сэрца маё зь першым крокам, як молат, заб'ецца,
Где мое сердце с первым шагом, как молот, убьет,
Калі б нават сьляпым і глухім я прыйшоў да цябе.
Если даже слепой и глухой я пришел к вам.


Што сьляпым? Нават мёртвым успомню высокія зоры,
Что такое слепой? Даже мертвые помнят высокую лирику,
Над ракою чырвонай і цьмянай палёт кажаноў,
Над рекой красные и тусклые летучие мыши,
Белы ветразь на сініх, на гордых, як мора, азёрах,
Белый парус на синем, гордый как море, озера,
І бары-акіяны, і неба - разьлівы ільноў.
И океаны и райские линии.


Дзе мой край?
Где мой край?
Там, дзе людзі ніколі ня будуць рабамі,
Где люди никогда не будут рабами,
Што за поліўку носяць ярмо ў безнадзейнай турме,
Что на тикер носить игу в безнадежной тюрьме,
Дзе асілкі-хлапцы маладымі ўзрастаюць дубамі,
Где дочь - мальчик молодой, чтобы вырастить дубы
А мужчыны, як скалы, - ударыш, і зломіцца меч.
И мужчины, как скалы - я попадаю, и позор меч.


Дзе мой край?
Где мой край?
Там, дзе мудрыя продкі ў хвоях паснулі,
Где мудрые предки в соснах всасываются,
Дзе жанчыны, як радасны сон у стагах на зары,
Где женщины любят радостный сон в озадаках на щите,
А дзяўчаты, як дождж залаты. А сівыя матулі,
Девушки любят дождя золото. Серая мама,
Як жніўё з павуціньнем і добрае сонца ўгары.
Август с пауком и хорошим солнцем.


Там зьвіняць неўміручыя песьні на поўныя грудзі,
На полном груди есть зажима
Там спрадвеку гучыць мая мова, булатны клінок.
Там предков звучит мой язык, мигает.
Тая гордая мова, якую й тады не забудзем,
Т.А. Гордый язык, что я не забудет
Калі сонца зь зямлёю ў апошні заглыбяцца змрок.
Если солнце с землей в последнем углублении мрака.


Ты - наш край.
Вы - наш край.
Ты - чырвоная груша над дзедаўскім домам,
Вы - красная груша над домом дедушка,
Лістападаўскіх зьнічак густых фасфарычная раць,
Ноябрь Снижение плотного фосфорического риса,
Ты - наш сьцяг, што нікому, нікому на сьвеце, нікому
Вы - наш флаг, который никто, никому в мире, кто-нибудь
Не дамо абсьмяяць, апаганіць, забыць ці мячом зваяваць.
Не вызывайте пожинать, дефицит, забудь меч, чтобы совершить.


Мы клянёмся табе баразной сваёй першай на полі
Мы клянусь, вы встряхиваете свой первый на поле
І апошняй ральлёй, на якую ўпадзём у журбе.
И последний растал, который будет спешить в землях.
Мы клянёмся табе, што ніколі,
Мы клянется, что никогда,
Ніколі,
Никогда,
Ніколі,
Никогда,
Так,
Да,
Ніколі ня кінем,
Никогда не бросай,
Ня кінем,
Не ренова
Ня кінем цябе.
Не откажусь от вас.
Скачать
Смотрите так же

Зміцер Вайцюшкевіч - Красуня-вясна

Зміцер Вайцюшкевіч - Муры

Все тексты Зміцер Вайцюшкевіч >>>

Верный ли текст песни?